ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

AVRA COLLECTION

Κολυμπάρι 73006
Χανιά, Κρήτη
T. (+30) 28240 84500
F. (+30) 28240 84555
E. info@avracollection.gr

AVRA IMPERIAL HOTEL

Κολυμπάρι 73006
Χανιά, Κρήτη
T. (+30) 28240 84500
F. (+30) 28240 84555
E. info@avraimperial.gr

AVRA CITY HOTEL

Τζανακάκη 23
73134 Χανιά, Κρήτη
T. (+30) 28210 27970
F. (+30) 28210 27973
E. info@avracityhotel.gr

AVRA APARTMENTS
VENETIAN HARBOUR

Σαρπηδόνος & Καλλεργών
73132 Χανιά, Κρήτη
T. (+30) 28210 27970
F. (+30) 28210 27973
E. info@avraapartments.gr

AVRA APARTMENTS
KOLYMBARI HARBOUR

Κολυμπάρι 73006
Χανιά, Κρήτη
T. (+30) 28240 84500
F. (+30) 28240 84555
E. info@avraapartments.gr